ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1/7/2012 ΕΩΣ 30/6/13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1/7/2013 ΕΩΣ 30/6/14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1/7/2014 ΕΩΣ 30/6/15

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1/7/2015 ΕΩΣ 30/6/16